Elektronikus kampánylevél-archívum | Tanulmányok

Sükösd Miklós és Dányi Endre: "M-politika akcióban. SMS és e-mail a 2002-es magyarországi választási kampányban" In: Nyíri Kristóf (szerk.) Mobilközösség, mobilmegismerés. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2002. 273-293. o. | pdf

Husz Dóra és Sükösd Miklós: "Mobil és internetes kommunikáció a 2002-es önkormányzati választási kampányban" In: Kurtán Sándor, Sándor Péter és Vass László (szerk.) Magyarország politikai évkönyve. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2003, 1433-1447. o.

Dányi Endre és Sükösd Miklós: "Who is in Control? Viral Politics and Control Crisis in Mobile Election Campaigns" In: Nyíri Kristóf (szerk.) Mobile Democracy: Essays on Society, Self and Politcs. Vienna: Passagen Verlag, 2003, 285-315.o.

Budai Balázs Benjámin és Sükösd Miklós: M-kormányzat, M-demokrácia: mobilkommunikáció a közigazgatásban, a politikában és a nonprofit szektorban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.

Krekó Péter: Politikai tartalmú e-mailek az országgyűlési választások idején. Jel-Kép 2003/2, 101-120. old.

Krekó Péter: PR-feketén? Szociálpszichológiai tényezok és meggyozési technikák a 2002-es választási e-mailekben. Beszélő 2003. május, 67-80. old.

Sükösd Miklós: "Mobil demokrácia: empirikus kutatások Magyarországon 2000-2005". Előadás az Első Magyar Mobil Közigazgatási Tudományos Konferencián, Budapesti Corvinus Egyetem, Államigazgatási Kar 2005. október 24. | html

Dányi Endre: Posztmodern kampánytechnikák és az ellenőrzés válsága | pdf

Székely Iván: Elektronikus kampánylevél-archívum: a hálózatelemzés lehetőségei. In: Róka Jolán (szerk.): Academia Budapestiensis Communicationis et Negotii: Annales, Tomus I. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2008., 307-316. old. | pdf